Klubben

Klubben är en ideell idrottsförening där medlemmarna väljer in en styrelse under årsmötet.
Årsmötet är det högsta beslutande organet.
Intendenten sköter den dagliga verksamheten.

Rulla till toppen