Styrelsen

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen

Ledamöter

Suppleanter

Rulla till toppen